Осигурање једрилица

Чак и најискуснијим једриличарима море понекад доноси изненађења. И најмање оштећење једра прети великим финансијским издацима: поправка и замена делова изискују велике трошкове. Осигурање је поуздан начин заштите од потенцијалних ризика. Ова мера је обавезна и у Европи и у другим развијеним земљама, а њено предузимање је у интересу самог власника. Без званичне полисе посада не може да прође царину, привеже брод, пређе унутрашње и међународне границе. Компензацијска средства минимализују штету или у целости покривају трошкове за обнову једара. Како бисте осигурали једрилицу у Европи, обратите се компанији ScanMarine TM (Cofrance SARL): посредници за јахте помоћи ће вам да нађете поуздан осигуравајући завод и уредно закључите уговор који ће предвидети максимум могућих ризика.

Типови осигурања

Без обзира на то што облика уговора о осигурању има бесконачно много, делимо их на две групе. Уговор H&M – Hull-and-Machinery покрива ризике везане за оштећења јахте, све до губитка јахте. P&I – Protection and Indemnity Insurance, који се још зове и TPL – Third-Party-Liability, обухвата сва питања одговорности пред трећим лицима. Размотрићемо детаљније све опције.

H&M

Сваки власник се пажљиво односи према једрилици и не жели да је подвргава ризику. Ипак, море може да буде опасно и непредвидиво и увек постоји ризик од оштећења брода. Осигурање Hull-and-Machinery штити труп и технику брода и обухвата све врсте оштећења.

У уговору су предвиђене честе ситуације: насукавање, јака олуја, подвезе на једру, рупе, експлозија или пожар, крађа. Осим тога, Hull-and-Machinery обухвата и најневероватније случајеве: оштећења настала услед земљотреса, цунами, пиратска крађа, судар са ваздушним превозним средствима итд. Осигурање покрива поправку или пуну цену брода у случају уништавања.

P&I

Protection and Indemnity Insurance или Third-Party-Liability представља морско обавезно осигурање за све власнике пловила које покрива трошкове у случају наношења штете трећим лицима. Судар са бродом на мору, непажљиво привезивање брода представљају најпопуларније случајеве.

У исту ову полису улази и штета нанета околини или водној инфраструктури – мостовима, пристаништима, моловима. Ако долази до несреће, потребна су средства за евакуисање људи, њихово лечење и одстрањење загађења у мору. Притом одговорност сноси власник јахте без обзира на то што је инцидент, по правилу, случајно изазван.

Осигурање поуздано штити једрилице, људе и терет. Њен најважнији чинилац је људски живот, полиса обухвата све случајеве – од психичке повреде до леталног исхода.

Данас клубови P&I пружају заштиту од ризика сајбер-напада и других актуелних проблема. Такође, осигурање надокнађује

 • оштећења флоре и фауне,
 • медицинске трошкове,
 • штете настале изливањем нафте, губитка терета,
 • депортовање „слепих путника“,
 • дизање потонулог брода или његово шлеповање,
 • казне за ненамерне прекршаје и др.

Избор осигуравајућег завода

Избору одигуравајућег завода треба приступити врло одговорно. Поуздана компанија ће закључити уговор одговарајућег типа и загарантовано ће извршити исплату средстава. Ипак, срећу се и неодговорне организације на европском тржишту и уколико наступи осигурани случај, оне не журе да компензују штету, користећи се разним лукавствима, унетим у неадекватно оформљену полису. То доводи власника једрилица у судске расправе, а и до временских и финансијских губитака.

Како се не бисте нашли у сличној ситуацији, обратите се међународном осигуравајућем брокеру ScanMarine TM (Cofrance SARL), који има лиценцу у Француској и делује на територији свих земаља Европе. Морски правници компаније ће Вам помоћи да изаберете поуздан осигуравајући завод и закључите уговор са што повољнијим условима. Стручњаци ће написати полису и дати сертификат који потврђује чин осигуравања брода и одговорности пред трећим лицима.

Ми сарађујемо са лиценцираним осигуравајућим компанијама које имају велико искуство у раду, представништва у земљама ЕУ, а такође и Северној Америци, позитивне оцене клијената из различитих земаља.Сарадња са поузданим партнерима је гаранција одсуства проблема, оперативног решавања сложених ситуација, спокоја и сигурности у сутрашњи дан.

Израда осигурања

Стручњаци ScanMarine TM (Cofrance SARL) помажу у скупљању потребних докумената. У стандардни комплет, који траже осигуравајуће компаније улазе:

 • бродарска књижица,
 • документа о продаји робе,
 • дозвола за управљање бродом,
 • баждарска исправа,
 • пасош власника.

Од правних лица се додатно траже регистрацијске потврде организације, пуномоћ за закључење уговора, у неким случајевима – обављање контролног прегледа.

Трајање осигурања се одређује индивидуално. Полиса може важити у периоду навигације, чартера, чувања јахте или током целе године. Најмање грешке и неправилно унети подаци могу бити повод за раскидање уговора или одбијање компаније да исплати компензацијска средства. Ако су сва документа, захваљујући помоћи ScanMarine TM (Cofrance SARL), састављена правилно, исплата је гарантована у року од 1-2 недеље након инцидента.

Колико кошта осигурање

Цена осигурања зависи од много фактора и рачуна се за сваки случај посебно. Кључни моменти су:

 • цена јахте и њен тип,
 • сврха употребе,
 • старост брода,
 • величина,
 • услови одржавања.

Тарифе код осигуравајућих компанијасу такође различите, обично не прелазе 4% од максималног износа исплате. Што је већи ризик, већа је и цена полисе. Многим уговорима је предвиђено да власник сам покрије део штете. Како бисте боље видели нијансе у разликама и отворили полису са што повољнијим условима, помоћи ће Вам компетентни правници ScanMarine TM (Cofrance SARL).

Неколико чињеница о ScanMarine TM (Cofrance SARL)

Компанија ScanMarine TM (Cofrance SARL) има представништва у више од сто градова у свету, на четири континета. Посебно од 2007. године отворили смо канцеларије у Русији и земљама бившег СНГ, те стекли и велико искуство у раду са клијентима ових земаља. Наши сарадници говоре на основним европским језицима, али такође одлично говоре руски, казашки, грузински и кинески.

Компанија ScanMarine TM (Cofrance SARL) помаже у осигуравању брода без обзира на место његовог регистровања. Често смо радили са јахтама које имају „егзотичну“ острвску регистрацију, оffshore-бродовима, који плове са „погодном“ заставом.

Међу клијентима ScanMarine TM (Cofrance SARL) главну улогу су увек играли власници супер-јахти непроценљиве вредности. Осигурање таквог брода је посебно одговоран корак – у случају инцидента, средства за исплату могу износити десетине или чак стотине милиона евра.

Посебан правац представља финансирање јахти при куповини или изградњи „од нуле“. То је још један од водећих праваца делатности морског брокера ScanMarine TM (Cofrance SARL). Стручњаци компаније узимају на себе све послове у вези са споразумом.

 • Бирамо модел и бродоградилиште,
 • састављамо нацрт својине и финансирања (кредит, лизинг, откуп у целости),
 • извршавамо неопходну проверу и експертизу,
 • скупљамо документа и постепено израђујемо споразум,
 • региструјемо брод у изабраној земљи,
 • осигуравамо јахту,
 • препоручујемо одговарајућу компанију,
 • решавамо питања стајалишта, одржавања, екипажа, изнајмљивања;

У случају било каквих питања у вези са куповином, изградњом, финансирањем и осигуравањем јахте можете да контактирате међународни брокерски центар ScanMarine TM (Cofrance SARL) директним позивом на број или путем интернета. Стручњаци су доступни 24 сата: биће нам драго да Вас видимо међу својим клијентима!