Båtforsikring

Selv mest erfarne båtførere kan av og til takle utfordringer sjøen byr på. En ualvorlig skade på båten kan resultere i store pengetap: reparasjon og bytte av detaljer koster mye. Forsikring er en trygg måte å beskytte mot alle mulige risiki. Forsikringen er obligatorisk i Europa og andre industriland, og det er i båteierens egen interesse å bruke den. Uten gyldig forsikring skal mannskapet nektes å gå gjennom tollkontroll, fortøye, seile på innenlands- og utenlandsreiser.
Erstatning minimaliserer skade eller dekker alle kostnader knyttet til reparasjon av båt. For å forsikre båten din i Europa, kontakt ScanMarine TM (Cofrance SARL): våre jurister hjelper deg med å velge et trygt forsikringsselskap og tegne den rette forsikringen som forutsetter alle mulige risiki.

Forsikringstyper

Til tross for at det er masse forsikringstyper, kan de deles inn i to grupper. Skrog og maskineri (Hull and Machinery, H&M) dekker risiki knyttet til skader på båten, helt til totaltap. P&I forsikring (Protection and Indemnity Insurance) eller en ansvarsforsikring (TPL, Third Party Liability) dekker den sikredes ansvar overfor tredjemann. La oss se nærmere på begge.

H&M

Hver båteier tar vare på sin båt og vil utelukke enhver risiko. Allikevel kan sjøen være farlig og uforutsigelig, og man risikerer alltid å skade båten. Med en skrog og maskineri forsikring som dekker alle typer skade beskytter man skroget og maskineriet.

En forsikringsavtale forutsetter flere vanlige situasjoner: grunnstøting, brottsjøen, skarpe steiner, virvler, eksplosjon eller brann, tyveri. I tillegg kan H&M-forsikringen omfatte noen høyst usannsynlige hendelser: skader grunnet jordskjelv, tsunami, sjørøvere, sammenstøt med lufttransport mfl. Forsikringen dekker reparasjon eller eventuelt en full erstatning for totaltap.

P&I

Protection and Indemnity Insurance eller Third-Party-Liability er en ansvarsforsikring for båter som dekker erstatningskrav ved skade på tredjemann. Støtning mot annet fartøy, feil fortøyning er de mest vanlige situasjonene.

Forsikringen omfatter også miljøskade eller skade på infrastruktur – broer, havneanlegg, brygger. Ved havari bør man ha midler til evakuering av personer, medisinsk hjelp og fjerning av forurensning i sjøen. Det er båteieren som er ansvarlig for dette, selv om ulykken ofte kan være grunnet en tilfeldig hendelse.

Forsikringen beskytter trygt både båter, personer og ting. Menneskets liv er det viktigste, og forsikringen omfatter alt mulig – fra moralsk skade til død.

I dag beskytter såkalte P&I klubber mot risiki knyttet til cyberangrep og andre aktuelle utfordringer. Forsikringen dekker også

 • skade på planter og dyr,
 • utgifter til medisinsk hjelp,
 • utgifter knyttet til oljeslipp og tap av last,
 • hjemreise for flyktninger,
 • heving av båten etter forliset eller dens transport,
 • bøter for uaktsomme brudd ol.

Valg av forsikringsselskap

Man skal ta ansvar for sitt eget valg av et forsikringsselskap. Et trygt forsikringsselskap vil tegne den rette forsikringen og gjøre garantert utbetaling. Det er vel noen uærlige organisasjoner på det europeiske markedet, og i skadetilfelle vil de ikke være raske med å erstatte skaden ved å bruke forskjellige knep som kan ligge skjult i forsikringsavtalen. Alt dette kan resultere i at båteieren blir nødt til å starte en sak i domstolen og mister både tid og penger.

For å ikke havne i en slik situasjon, ta kontakt med den internasjonale forsikringsmegleren ScanMarine TM (Cofrance SARL) som har lisens utstedt i Frankrike med virksomhetsområde i alle europeiske land. Våre jurister vil hjelpe deg med å velge et trygt forsikringsselskap og tegne forsikring til gunstige vilkår. Våre spesialister vil tegne forsikring og utstede et forsikringsbevis som bekrefter båtforsikringen og ansvar overfor tredjemann.

Vi samarbeider med lisensierte forsikringsselskaper med lang erfaring og kontorer i EU-land og i Nord-Amerika som har god omtale fra sine kunder fra ulike land. Samarbeidet med pålitelige partnere garanterer ingen problemer, rask behandling av kompliserte situasjoner, ro og følelse av en trygg fremtid.

Tegning av forsikring

Специалисты ScanMarine TM (Cofrance SARL) помогут собрать пакет документов. В стандартный набор, который запрашивают страховые компании, входят:

 • судовой билет,
 • документы купли-продажи,
 • сертификат на управление яхтой,
 • мерительное свидетельство,
 • паспорт владельца.

От юридических лиц  дополнительно требуются регистрационные свидетельства организации, доверенность на заключение договора, в некоторых случаях – прохождение сюрвейерного осмотра.

Сроки страховки устанавливаются индивидуально. Полис может действовать на период навигации, чартеров, хранения яхты в порту или круглый год. Малейшие ошибки или неточно указанные данные станут поводом к расторжению договора и отказу компании производить компенсационные выплаты. Если  все документы, благодаря содействию ScanMarine TM (Cofrance SARL), составлены верно, то выплата гарантировано поступит в течение 1-2 недель после инцидента.

Сколько стоит страховка

Pris på forsikring avhenger av mange faktorer og beregnes individuelt. Nøkkelfaktorer er:

 • båtens verdi og type,
 • bruksformål,
 • båtens alder,
 • dimensjoner,
 • vedlikeholdsbetingelser.

Tariffer hos forskjellige forsikringsselskaper kan variere, men vanligvis vil de ikke overstige 4 prosent av maksimal erstatningssum. Jo høyere risiki, desto dyrere er forsikringen. Flere forsikringsavtaler forutsetter egenandel. Våre kunnskapsrike jurister ved ScaMarine TM (Cofrance SARL) vil hjelpe deg med å få greie på alle nyanser og tegne den rette forsikringen til gunstig pris.

Noen fakta om ScanMarine TM (Cofrance SARL)

 

ScanMarine TM (Cofrance SARL) har representasjonskontorer i over hundre byer på fire kontinenter. Siden 2007 har vi åpnet kontorer i Russland og SUS-landene og akkumulert en betydelig erfaring i å jobbe med kunder fra disse landene. Våre medarbeidere snakker flere europeiske språk og kan også russisk, kasakhisk, georgisk og kinesisk.

ScanMarine TM (Cofrance SARL) vil hjelpe deg med å forsikre en båt, uavhengig av hvor den er registrert. Vi har hatt flere tilfeller når vi forsikret båter registrert på «eksotiske» øyer, offshorefartøyer under «praktiske» flagg.

Blant ScanMarine TM (Cofrance SARL) sine kunder har det alltid vært eiere av superyachts som koster en formue. Det å forsikre en slik båt er en spesielt ansvarsfull oppgave, fordi ved skadetilfelle kommer erstatningen til å utgjøre titalls eller hundretalls millioner euro.

En annen retning i vår virksomhet er finansiering av kjøp eller nybygg av båt.  Dette er en av de viktigste arbeidsretningene hos megleren ScanMarine TM (Cofrance SARL). Våre spesialister tilbyr nøkkelferdige tjenester.

 • Vi velger en modell og et verft,
 • lager en plan for eierskapsform og finansieringsmønster (lån, leasing, innløsning),
 • går gjennom obligatoriske inspeksjoner og ekspertundersøkelse,
 • samler dokumenter og tegner en avtale,
 • registrerer båten i det valgte land,
 • forsikrer båten,
 • anbefaler et vedlikeholdsselskap,
 • løser problemer med parkering og lagring, vedlikehold, mannskap, leie.

Har du noen spørsmål angående kjøp, bygg, finansiering og forsikring av båter, ta kontakt med det internasjonale meglersenteret ScanMarine TM (Cofrance SARL) via telefon (direktenummer i din by) eller på nett. Kundeserviceteamet er åpent døgnet rundt: vi gleder oss til å se deg blant våre kunder!