Jachtverzekering

De zee levert soms verrassingen op zelfs voor de meest ervaren zeilers. De geringste schade aan het schip dreigt met grote financiële verliezen: reparatie en vervanging van onderdelen vereisen hoge kosten. Verzekering biedt betrouwbare bescherming tegen mogelijke risico’s. Deze maatregel is verplicht in Europa en andere ontwikkelde landen en het nemen ervan is in het belang van de eigenaar zelf. Zonder een officiële verzekeringspolis kan de bemanning niet de douaneformaliteiten afhandelen, afmeren en heeft geen recht op de doorvaart in binnenlandse en internationale wateren.

De schadevergoeding beperkt de schade tot een minimum of dekt de herstelkosten van het schip volledig. Neem contact op met ScanMarine TM (Cofrance SARL) om uw jacht in Europa te laten verzekeren: maritieme advocaten helpen u bij het kiezen van een betrouwbare verzekeraar en het afsluiten van een goede verzekering tegen zo veel mogelijke risico’s.

Soorten verzekeringen

Ondanks het feit dat er oneindig vele vormen van verzekeringsovereenkomsten zijn kunnen ze in twee groepen worden ingedeeld. H&M – Hull-and-Machinery – dekt de risico’s verbonden aan schade aan een jacht, tot aan het verlies ervan. P&I – Protection and Indemnity Insurance, ook wel TPL- Third-Party-Liability – genoemd dekt alle zaken met betrekking tot aansprakelijkheid van derden. Laten we op elke optie in detail ingaan.

H&M

Elke eigenaar zorgt voor zijn jacht en wil het niet aan risico’s blootstellen. De zee kan echter gevaarlijk en onvoorspelbaar zijn en er is altijd een risico op schade aan het schip. De Hull-and-Machinery verzekering beschermt de romp en de uitrusting van het schip en dekt alle soorten schade.

De verzekeringsovereenkomst voorziet in veel voorkomende situaties: aan de grond lopen, zware storm, riffen, draaikolken, explosie of brand, diefstal. Daarbij kan Hull-and-Machinery de meest onwaarschijnlijke risico’s dekken: schade als gevolg van aardbevingen, tsunami’s, piratenovervallen, botsingen met vliegtuig enz. De verzekering dekt de reparatie of de volledige prijs van het schip in geval van volledig verlies ervan.

P&I

Protection and Indemnity Insurance of Third-Party-Liability is een maritieme aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden die kosten in geval van schade aan derden dekt. Botsing met een ander schip op zee, onvoorzichtig afmeren zijn de meest voorkomende verzekeringsgebeurtenissen.

Deze verzekeringspolis dekt ook schade aan het milieu en de maritieme infrastructuur, inclusief bruggen, mariniers en pieren. Bij een ongeval is er geld nodig om slachtoffers te evacueren en medisch te laten behandelen en vervuiling op zee te elimineren. In deze situatie wordt de jachteigenaar aansprakelijk gesteld, ondanks het feit dat ongevallen in het algemeen onbedoeld zijn.

Verzekering biedt betrouwbare bescherming voor jachten, mensen en vracht. Het belangrijkste onderdeel hier is het menselijk leven en de verzekeringspolis dekt alle gevallen – van morele schade tot fatale afloop.

Tegenwoordig bieden P&I-clubs bescherming tegen de risico’s van cyberaanvallen en andere actuele problemen. De verzekering vergoed ook het volgende:

 • schade aan flora en fauna,
 • medische kosten,
 • schade veroorzaakt door olielekken en verlies van goederen,
 • repatriëring van verstekelingen,
 • vlotbrengen of slepen van een gezonken schip,
 • boetes voor onopzettelijke overtredingen enzovoort.

Verzekeraar kiezen

Keuze van een verzekeraar is een kwestie die op de meest verantwoorde manier moet worden aangepakt. Een betrouwbaar bedrijf zal de meest passende overeenkomst afsluiten en garandeert schadevergoeding. Gewetenloze bedrijven zijn er op de Europese markt echter ook. Als de verzekerde gebeurtenis zich voordoet willen zij de schadevergoeding niet betalen door gebruik te maken van allerlei trucs zoals voorzien in de opzettelijk onjuist opgestelde verzekeringspolis. Dit alles betekent gerechtelijke procedures en tijd- en financiële verliezen voor de eigenaar van het jacht.

Om deze situatie te voorkomen kunt u contact opnemen met ScanMarine TM (Cofrance SARL), de internationale verzekeringsmakelaar die een vergunning in Frankrijk heeft en actief in alle Europese landen is. Maritieme advocaten helpen u bij het kiezen van een betrouwbare verzekeraar en het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst onder gunstige voorwaarden. Medewerkers van het bedrijf zullen een verzekeringspolis afsluiten en een bewijs verstrekken ter bevestiging dat uw vaartuig en aansprakelijkheid tegenover derden zijn verzekerd.

We werken samen met erkende verzekeringsmaatschappijen die een uitgebreide ervaring, vertegenwoordigingen in de EU-landen en Noord-Amerika en positieve feedback van klanten uit verschillende landen hebben. De samenwerking met betrouwbare partners is een garantie voor de afwezigheid van problemen, een snelle oplossing van moeilijke situaties, gemoedsrust en vertrouwen in de toekomst.

Verzekering afsluiten

Specialisten van ScanMarineTM (Cofrance SARL) – helpen u bij het voorbereiden van een set documenten. De door verzekeringsmaatschappijen vereiste standaard set omvat het volgende:

 • vaartuigcertificaat,
 • koop- en verkoopdocumenten,
 • certificaat jachtbesturing,
 • meetbrief,
 • paspoort van de eigenaar.

Rechtspersonen dienen bovendien de registratiedocumenten van het bedrijf, volmacht voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst te verstrekken en in sommige gevallen ook survey-inspectie te ondergaan.

De looptijd van de verzekeringsovereenkomst wordt individueel vastgesteld. De verzekeringspolis kan geldig zijn voor de duur van de navigatie, charters, jachtopslag in de haven of het hele jaar door. Kleine fouten of onjuiste gegevens kunnen ertoe leiden dat de overeenkomst wordt beëindigd en de verzekeringsmaatschappij weigert de schadevergoeding te betalen. Als alle documenten, dankzij de hulp van ScanMarine TM (Cofrance SARL), correct zijn opgesteld, wordt de schadevergoeding gegarandeerd binnen een of twee weken na het ongeval uitbetaald.

Hoeveel kost een verzekering

De kosten voor een verzekering zijn afhankelijk van een groot aantal factoren en worden voor elk geval afzonderlijk berekend. De belangrijkste daarvan zijn als volgt:

 • prijs en type van het jacht,
 • gebruiksdoel,
 • leeftijd van het vaartuig,
 • afmetingen,

De tarieven van verzekeringsmaatschappijen verschillen ook, in het algemeen bedragen ze niet meer dan 4% van het maximale schadevergoedingsbedrag. Hoe hoger de risico’s, hoe duurder kost de verzekeringspolis. Veel verzekeringsovereenkomsten voorzien vaak in een gedeeltelijke dekking van verliezen door de verzekeringnemer. Ervaren advocaten van ScanMarine TM (Cofrance SARL) helpen u inzicht te krijgen in details en een verzekering af te sluiten tegen voordelige voorwaarden.

Enkele feiten over ScanMarineTM (Cofrance SARL)

ScanMarine TM (Cofrance SARL) heeft vertegenwoordigingskantoren in meer dan honderd steden over de hele wereld, op vier continenten. In het bijzonder hebben we sinds 2007 kantoren in Rusland en de voormalige GOS-landen geopend en hebben we een uitgebreide ervaring opgedaan met het bedienen van klanten in die landen. Onze medewerkers spreken de meest gesproken Europese talen en beheersen ook Russisch, Kazachs, Georgisch en Chinees.

ScanMarine TM (Cofrance SARL) helpt u uw schip te verzekeren, ongeacht waar het is geregistreerd. We hebben vaak te maken met jachten die zijn geregistreerd op ‘exotische’ eilanden en met offshore schepen die onder een goedkope vlag varen.

Een prominente plaats onder de klanten van ScanMarine TM (Cofrance SARL) nemen altijd de eigenaren van superjachten in die een fortuin waard zijn. De verzekering van een dergelijk schip is een bijzonder verantwoorde stap, omdat de schadevergoedingsbedrag bij een ongeval tientallen en zelfs honderden miljoenen euro’s kan bedragen.

Een aparte richting is de financiering van een jacht bij de aankoop of bouw ervan “van nul”. Dit is een ander aandachtsgebied van de maritieme makelaar ScanMarine TM (Cofrance SARL). Specialisten van het bedrijf zorgen voor een turn-key transactieondersteuning. Wij:

 • Kiezen een model en een scheepswerf,
 • selecteren een eigendomsregeling en stellen een financieringsschema op (lening, leasing, volledige afkoop),
 • voeren de nodige controles en expertise uit,
 • verzamelen documenten en voeren de transactie stap voor stap uit,
 • registreren het vaartuig in het geselecteerde land,
 • verzekeren het jacht,
 • bevelen onderhoudsbedrijf aan,
 • regelen de zaken zoals afmeren, onderhoud, bemanning, huur.

Voor vragen met betrekking tot aankoop, bouw, financiering en verzekering van jachten kunt u contact opnemen met het internationale makelaarscentrum ScanMarine TM (Cofrance SARL) via het directe telefoonnummer in uw stad of via internet. Onze medewerkers staan 24 uur voor u klaar: we zien u graag onder onze klanten!