Pojištění jachet

Moře dokáže občas hodně překvapit i ty nejzkušenější jachtaře. Kvůli sebemenšímu poškození plavidla hrozí velké finanční ztráty: oprava a výměna součástí vyžadují značné náklady. Pojištění je spolehlivým způsobem ochrany před možnými riziky. Toto opatření je povinné v Evropě a dalších vyspělých státech a jeho použití je v zájmu samotného vlastníka. Bez platného pojištění bude posádce odepřeno celní odbavení, kotvení, vnitrostátní a mezinárodní přeprava.
Kompenzační platby minimalizují škody nebo zcela pokrývají náklady na renovaci plavidla. Chcete-li pojistit jachtu v Evropě, kontaktujte společnost ScanMarine TM (Cofrance SARL): námořní právníci vám pomohou vybrat spolehlivého pojistitele a správně uzavřít smlouvu, která zohlední všechna možná rizika.

Typy pojištění

Přestože forem pojistných smluv je nekonečně mnoho, lze je rozdělit do dvou skupin. Smlouva H&M – Hull-and-Machinery pokrývá rizika spojená s poškozením jachty, včetně její ztráty. P&I – Protection and Indemnity Insurance, které se rovněž říká TPL – Third-Party-Liability – zahrnuje veškeré otázky, týkající se odpovědnosti vůči třetím stranám. Zaměříme se podrobněji na každou variantu.

H&M

Každý majitel se snaží šetrně zacházet se svou jachtou a nechce ji ohrožovat. Moře je však nebezpečné a nepředvídatelné a vždy existuje riziko poškození lodi. Pojištění Hull-and-Machinery chrání trup a technické vybavení plavidla a kryje veškeré varianty poškození.

Smlouva zahrnuje běžné situace: uvíznutí na mělčině, silná bouřka, útesy, mořské závrty, výbuch nebo požár, krádež. Přičemž Hull-and-Machinery se může týkat i těch nejneuvěřitelnějších případů: poškození v důsledku zemětřesení, tsunami, přepadení piráty, střetu s letadlem a tak dále. Pojištění pokryje opravy nebo kompletní cenu plavidla v případě jeho zkázy.

P&I

Protection and Indemnity Insurance nebo Third-Party-Liability je mořské povinné pojištění občanské odpovědnosti vlastníků vozidel, které kryje náklady v případě poškození třetí strany. Srážka s plavidlem v moři, nedbalé kotvení – to jsou nejčastější pojistné případy.

Dále toto pojištění zahrnuje škody na životním prostředí nebo vodní infrastruktuře – mosty, přístavy, mola. Pokud dojde k nehodě, budou zapotřebí prostředky na evakuaci lidí, jejich léčbu a odstranění znečištění moře. Přičemž odpovědnost nese majitel jachty, i když incident obvykle bývá důsledkem náhody.

Pojištění spolehlivě chrání jachty, lidi a také náklad. Nejdůležitější je lidský život, pojištění pokrývá veškeré případy – včetně morální újmy a smrti.

Dnes kluby P&I poskytují ochranu před riziky kybernetických útoků a dalších aktuálních problémů. Rovněž pojištění kryje

 • škody na floře a fauně,
 • výdaje na zdravotní péči,
 • škody z úniku ropných produktů, ztráty nákladů,
 • repatriaci černých pasažérů,
 • vyzvednutí potopené lodi nebo její vlečení,
 • pokuty za neúmyslné porušování apod.

Výběr pojistitele

K volbě pojistitele by se mělo přistupovat velmi zodpovědně. Spolehlivá společnost uzavře smlouvu požadovaného typu a zaručeně vše uhradí. Na evropském trhu se však také vyskytují nepoctivé organizace, které v případě vzniku pojistné události nespěchají nahradit škody a využívají nejrůznější triky, které jsou zamaskované v nekorektně sjednané pojistce. V důsledku toho pak majitel jachty čelí soudním sporům, časovým a finančním ztrátám.

Abyste se vyhnuli této situaci, obraťte se na mezinárodního pojišťovacího makléře ScanMarine TM (Cofrance SARL), který má licenci ve Francii a působí ve všech evropských zemích. Námořní právníci Vám pomohou vybrat spolehlivého pojistitele a uzavřít smlouvu za výhodných podmínek. Specialisté vystaví pojistku a předají certifikát potvrzující skutečnost pojištění plavidla a odpovědnosti vůči třetím stranám.

Spolupracujeme s licencovanými pojišťovnami, které mají rozsáhlé zkušenosti, zastoupení v EU a také v Severní Americe, pozitivní zpětnou vazbu od zákazníků z různých států. Spolupráce se spolehlivými partnery je zárukou absence problémů, rychlého vyřešení obtížných situací, klidu a důvěry v budoucnost.

Sjednání pojištění

Specialisté ScanMarine TM (Cofrance SARL) pomohou sestavit balíček dokumentů. Standardní sada, kterou požadují pojišťovny, zahrnuje:

 • lodní osvědčení,
 • kupní smlouvu
 • průkaz vůdce plavidla,
 • osvědčení o tonáži,
 • pas držitele.

Od právnických osob se navíc vyžaduje registrační osvědčení organizace, plná moc k uzavření smlouvy, v některých případech také absolvování inspekční prohlídky.

Podmínky pojištění jsou stanoveny individuálně. Pojistka může platit po dobu plavby, pronájmu, stání jachty v přístavu nebo po celý rok. Sebemenší chyby nebo nepřesně uvedené údaje se mohou stát důvodem k výpovědi smlouvy a odmítnutí společnosti vyplatit náhradu. Pokud jsou všechny dokumenty díky podpoře ScanMarine TM (Cofrance SARL) vypracované správně, náhrada bude zaručeně vyplacena během 1-2 týdnů po incidentu.

Kolik stojí pojištění

Náklady na pojištění závisí na mnoha faktorech a vypočítávají se pro každý případ zvlášť. Klíčové body:

 • cena jachty a její typ,
 • účel použití,
 • stáří plavidla,
 • velikost,
 • podmínky provozu a údržby.

Sazby pojišťoven jsou také různé, obvykle nepřesahují 4% z maximální výše náhrady. Čím větší jsou rizika, tím dražší je pojistka. Ve většině smluv je také stanovena spoluúčast vlastníka na pojistné události. Kompetentní právníci společnosti ScanMarine TM (Cofrance SARL) pomohou porozumět nuancím a zřídit pojistku za výhodných podmínek.

Několik faktů o ScanMarine TM (Cofrance SARL)

Společnost ScanMarine TM (Cofrance SARL) má zastoupení ve více než stovce měst světa na čtyřech kontinentech. Zejména od roku 2007 jsme otevřeli kanceláře v Rusku a v zemích bývalého SNS a získali bohaté zkušenosti v jednání s klienty z těchto států. Naši zaměstnanci hovoří základními evropskými jazyky a rovněž dokonale ovládají ruštinu, kazaštinu, gruzínštinu a čínštinu.

Společnost ScanMarine TM (Cofrance SARL) pomůže pojistit plavidlo bez ohledu na to, kde je registrováno. Často jsme se museli zabývat jachtami, které mají „exotickou“ ostrovní registraci, offshorovými plavidly plujícími pod „vhodnou“ vlajkou.

Mezi významnými zákazníky ScanMarine TM (Cofrance SARL) jsou i majitelé drahých jachet, které stály celé jmění. Pojištění takového plavidla je obzvláště zodpovědný krok, jelikož v případě incidentu mohou náhrady činit desítky až stovky milionů eur.

Samostatnou oblastí je financování jachty při jejím nákupu nebo při stavbě od začátku. Jedná se o další se základní oblastí činnosti mořského makléře ScanMarine TM (Cofrance SARL). Odborníci společnosti se postarají o průběh stavby na klíč.

 • Vybíráme model a loděnici,
 • vypracujeme systém vlastnictví a financování (úvěr, leasing, úplné splacení),
 • provedeme potřebné kontroly a znalecký posudek,
 • připravíme podklady a postupně vyřizujeme dohodu,
 • zaregistrujeme plavidlo ve vybrané zemi,
 • pojistíme jachtu,
 • doporučíme servisní společnost,
 • vyřešíme kotvení, údržbu, posádku, pronájem.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se nákupu, výstavby, financování a pojištění jachty lze kontaktovat mezinárodní brokerské centrum ScanMarine TM (Cofrance SARL) na místním čísle nebo přes internet. Odborníci jsou k dispozici 24 hodin denně: Rádi vás přivítáme mezi našimi zákazníky!